سوالات

سوالات شما به همراه پاسخ های آن ها

  نحوه نصب پارکت چگونه است؟

اين مدل پارکت ها بدليل  کليک های راحت و سريع بسيار آسان و بدون  ريخت و پاش و دردسر قابل نصب ميباشد.

  طريقه نصب پارکت به چه نحوی است؟

نصب پانل ها را از طرف پنجره آغاز نموده، هر پانل را با زاويه ی 90 درجه به هم متصل کنيد

آيا هنگام راه رفتن ايجاد صدای جير جير مينمايد؟

اگر اين مدل پارکت ها بر روی سطحی کاملا صاف و هموار نصب نشده باشند ايجاد صدا ميکند.

 آيا پارکت لمينيت را ميتوان با آب و مواد شيميايی مورد شستشو قرار داد؟

شامپوهايی برای اين امر وجود دارد اما بايد در خاطر داشته باشيد به هيچ عنوان در هنگام شستشو نبايد بر  روی پارکت ها آب جمع شود
زيرا آب از درز های پارکت به پايين نفوز کرده و باعث خرابی آن ميشود.

 آيا امکان استفاده از اين پارکت ها در آشپزخانه وجود دارد؟

اگر آشپز خانه به وسيله آب زياد مورد شستشو قرار بگيرد خير.

آيا از لحاظ قيمت اين مدل پارکت ها مقرون به صرفه می باشد؟

اين مدل پارکت ها قيمت های متفاوتی دارند که در عين حال به دليل صرفه جو يی در انرژی مقرون به  صرفه نيز ميباشد.

آيا محصولات شما به صورت کليک اي است؟

بلی تمام مدل ها به صورت کليک  نصب و راه اندازی ميشود و اختراع نوع کليک ما انحصاری و ثبت شده است
ما دارای برچسب CLQ (خبرگان اروپا در توليد پانل های لمينيت) هستيم که با کيفيت EV توسط موسسه اي معتبر Bielefeld آلمان ثبت و به صورت مستمر تاييد می شود.

آيا پارکت های شما از نوع تمام چوب می باشد؟

خير ، پارکت های چوب بنا بر مشکلات عديده اي که در زمان استفاده ايجاد می کنند جای خود را به اين نوع پارکت ها، که پارکت لمينيت خوانده ميشود داده است.

چگونه در رديف اول پارکت را نصب کنيم؟

تعيين بهترين حالت با انداره گيری عرض اتاق و تقسيم آن به طول پانل و اندازه گيری طول اتاق و تقسيم آن
به عرض پانل و تعداد پانل ميباشد تا اگر آخرين پانل دارای عرض کمتر از 5 سانتی متر گردد آن را با برش از طول پانل اول تنظيم نماييد.

درز های انبساط و انقباض به چه نحوی است؟

در تمام نقاط تماس با ديوار ها، درها، پله ها و…فاصله ی 8 تا 10 ميلی متر را رعايت نمائيد.
اطمينان حاصل نماييد که متوجه تفاوت بين خطوط نصب هستيد از آغاز نصب رديف اوّل از گوشه ی سمت چاپ اتاق و با حد نصاب فاصله از ديوار پانل برش شده آخرين پانل رديف اول را که حد اقل 200 ميلی متر يا بيشتر طول داشته باشد نصب نموده و همه اي رديف های پس از آن را با قطعه ی قبلی و با شرايطی اندازه ی تعيين شده و با  شرايط اندازه اي تعيين شده نصب نماييد.
چنان چه قطع ی رديف قبل کم تر از 200 ميلی متر باشد  از نصب آن خود داری گردد برای نصب پارکت حتما از فوم استفاده کنيد و در صورت استفاده و در استفاده از سيستم حرارت از کف و به منظور توزيع مناسب حرارت از فوم بالايه اي آلومينيومی استفاده نماييد فوم های مذکور در جلوگيری از انتقال احتمالی رطوبت محدود به پارکت موثر است.